+420 321 322 111

GDPR (General data protection regulation) - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které 25. května 2018 vstupuje v platnost.


Společnost MONEX s.r.o dbá také na ochranu vašich osobních údajů, proto ve snaze dostát všem povinnostem týkajících se zpracovávání poskytnutých osobních údajů našich zákazníků jsme vynaložili maximální úsilí k tomu, aby námi poskytované služby byly v souladu s GDPR.


Na základě našich zkušeností jsme připraveni formoukonzultace a poradenství pomoci se vstupní analýzou a následnou systémovou implemetací opatření. Jednoduše se tak podělit o naše zjištění. 


Chcete pomoci s implementací nebo máte otázky na téma GDPR? Kontaktujte nás na gdpr@mo-nex.cz

MONEX s.r.o., Žežická 597, Příbram V, 261 01
tel.: (+420) 321 322 111, email: mo-nex@mo-nex.cz